Algemene voorwaarden en Disclaimer

 

Algemene voorwaarden en Disclaimer Workshops I face Me

(I face Me is nog in oprichting en bestaat nu nog onder Kvknummer 71342958 van Inner Passion)

Aanmeldprocedure

Door het ondertekenen van het aanmeldformulier en het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijven kan via info@ifaceme.nl

Betaling

Na de aanmelding ontvangt u de factuur. Gelieve deze binnen 10 dagen na de factuurdatum te voldoen.

Na ontvangst van de betaling is uw inschrijving bindend en definitief.

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de betaling.

Mocht de aanmelding binnen 6 weken voor aanvang geschieden, dan dient de betaling na inschrijving per ommegaande overgemaakt te worden. Deelname is helaas niet mogelijk als de betaling nog niet heeft plaatsgevonden. Bij niet tijdige betaling heeft I face Me het recht de inschrijving te laten vallen. Bij betaling door de werkgever blijft de deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling van het cursusgeld.

Annulering

Annulering van deelname aan de workshop/training dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via email (info@ifaceme.nl)

Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; alleen dan is de annulering geldig.

Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken wegens ziekte dan hebben zij recht op een tegoedbon ter waarde van het hele bedrag zodat zij later op een andere datum in kunnen stappen bij eenzelfde training.

Geheimhouding

Hoewel de workshops gericht zijn op het oefenen zelf en het bespreken van de oefeningen en ervaringen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen.

Amanda Hendriks en Carolijn Lenselink waarborgen (volgens de beroepscode) dat wij hier op een vertrouwelijke manier mee om zullen gaan.

Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke manier omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.

Disclaimer

De workshops/trainingen zijn geen therapie maar een uitnodiging tot bewustwording.

Wij bieden in deze workshops soms wel lichamelijke bewustwordingsoefeningen of meditaties aan.

Heeft u lichamelijke en/of psychische klachten dan is het raadzaam om deze vooraf aan Amanda of Carolijn te melden.

Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de workshop/training, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van, meedoen van oefeningen tijdens de workshop/training en de mogelijke consequenties hiervan voor uw gezondheid.

Dientengevolge kunt u I face Me niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de workshops kan I face Me gaan verantwoordelijkheid nemen. Deelname aan de workshops/trainingen geschiedt geheel op eigen risico.

Data

Bij onvoldoende deelnemers (minimaal 4 en maximaal 12), overmacht of ziekte van de workshopleiders kan een workshop/training later starten/opgeschoven worden of worden geannuleerd. In geval van annulering door I face Me heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer  heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Huisregels

Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. I face Me is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

Klachten

Bent u vol lof over onze workshops? Leuk als u dit wilt delen zowel online (vergeet ons dan niet te taggen) als offline!

Heeft u opbouwende kritiek of zou u dingen anders willen? Laat het ons persoonlijk weten, wellicht zien wij iets over het hoofd en kunnen we dingen anders inzetten. Natuurlijk doen wij en u als deelnemer er alles aan om de workshop/training en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen.

Alle beeldmateriaal dat gebruikt wordt tijdens onze workshops/trainingen of in de correspondentie voor of na deze workshops/trainingen is en/of blijft eigendom van I face Me tenzij anders vermeld. Vond u beeldmateriaal zo leuk dat u het ook wilt gaan gebruiken, laat het ons dan even weten dan kijken we wat mogelijk is.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over deze voorwaarden of disclaimer?

Laat het ons weten via info@ifaceme.nl

Nice to face YOU!

Amanda en Carolijn